Gaia Haridus

Gaia Haridus on rahvusvaheline tervikliku eluviisi õppekava, mis on jagatud neljaks suureks valdkonnaks: maailmavaateline, majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne. Kõik neli valdkonda jagunevad omakorda väiksemateks mooduliteks, mis kokku moodustavad tervikliku, kogemustele baseeruva õpetuse, et luua looduse ja inimestega kooskõlalist eluviisi meie planeedil. Võtmesõnadeks on tasakaalustatud areng, sujuv koostöö ning teadlike valikute tegemine.
Gaia Hariduse katusorganisatsiooniks on Gaia Education.

Gaia Kool

Gaia Kool on loodusõpet ja pärimuskultuuri tihedalt õppekavasse lõimiv kogukonnakool, mis alustas aastal 2014 ühe klassiga ning on kasvamas täiemahuliseks põhikooliks ja gümnaasiumiks kõikidele kooliastmetele.


Gaia Kool

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia pakub täiskasvanutele põhjalikke kursuseid, mis annavad kogemuse tervikliku eluviisi võimalustest, Gaia haridust õpetajatele ja lühemaid kursuseid konkreetsetel teemadel (permakultuur, sotsiokraatia jms).

Gaia Akadeemia